Home

Kulturministeren, de blanke medier og A4-papir

Fredag d. 11. januar 2019, kl. 07.15.

Der er en uheldig tendens til, at vores kulturminister, Liberal Alliances Mette Bock, igen og igen dukker op her på bloggen. Vi må nok efterhånden erkende, at det eneste liberale ved Mette Bock er hendes liberale brug af ordet ’liberal’.

I dag skal vi kigge på hendes udmelding i forbindelse med blankmedieordningen, hvor hun udtaler: ”Den nuværende blankmedieordning er forældet. Nu giver vi de implicerede parter et frirum til selv at nå til enighed om en løsning, der tager højde for den teknologiske udvikling, hvor der også sker privatkopiering på f.eks. smartphones og tablets.”

 

Blankmedieordningen

Da det heldigvis ikke er alle, der kender til indholdet af blankmedieordningen anno 2019, så vil vi lige kort gennemgå den her. Det er en ordning, der sikrer, at de digitale medier, der kan benyttes til at kopiere musik eller film, bliver pålagt en afgift, som så bliver fordelt til diverse kunstnere og rettighedshavere, da de potentielt mister en indtægt, som de kunne have opnået, hvis en person købte et originalt eksemplar mere til sin samling. Det er altså ikke afgørende, om mediet benyttes til kopiering af rettighedshaveres musik og film, men snarere at mediet kan benyttes til at kopiere musik og film. Så uanset hvor dårlig musik, du synes, Rasmus Seebach laver, så kan du ikke undgå at betale til ham, hvis du på et eller andet tidspunkt køber et blankt medie. Lidt ligesom du skal betale licens, fordi du har adgang til DR - det er ikke vigtigt, om du bruger det eller ej. Her er en oversigt over 2019-afgifterne, som bliver pålagt blanke medier:

Den udfordring, vores liberale kulturminister ser ved denne ordning, er altså, at den ikke tager højde for, at der også kan kopieres musik på smartphones og tablets.

 

Hvor er forfatterne?!

Når denne afgift kan retfærdiggøres, og endda af en liberal kulturminister, så må man spørge sig selv, hvorfor forfatterne ikke får vederlag, hver gang der sælges printerpapir?! Det er jo umådelig let at kopiere bøger, og det sker uden tvivl. Hvad med kopimaskiner – bør de ikke pålægges en særlig afgift, så både journalister, forfattere og fotografer kan kompenseres for deres tabte omsætning? Hvad med blyanter og kuglepenne, der kan benyttes til den lidt mere træge kopieringsproces? Og hvorfor begrænse det til Danmark? Potentiel kopiering finder sted i hele verden! Vi kan lige så godt få EU, FN, WTO og Interpol på banen med det samme, så kunstnere og andre rettighedshavere kan blive kompenseret for den kopiering, der muligvis kan finde sted på et eller andet tidspunkt på et eller andet medie. Mette Bock kunne godt være lidt på forkant her og få moderniseret blankmedieordningen, så den også tilgodeser de mere traditionelle medier.

 

Og så kunne jeg godt tænke mig at få at vide, hvor man kan købe en blank Mini-Disc i dag?

 

Bastiat.dk

info@bastiat.dk